Zoek

Kroningsfeest 06-09-1948 in Well

50-jarig regeringsjubileum van H. M. Koningin Wilhelmina

30-08-1948 Dagblad voor Noord Limburg

Jubileumfeest Wilhelmina in Well

Het 50-jarig regeringsjubileum van H. M. de Koningin zal in Well worden gevierd met een plechtige H. Mis in de noodkerk, ’s morgens om half negen, waarna met de Harmonie naar het einde van de kasteellaan wordt getrokken. Op de vluchtheuvel bij zaal Klabbers zal aan de feestmast de nationale vlag worden gehesen, hetgeen met enige plechtigheid zal geschieden. De vlag zal blijven wapperen tot de Kroningsfeesten op 6 Sept. a.s. Na afloop zal de Harmonie een muzikale uitvoering geven bij het Zusterklooster voor de daar verblijvende oudjes, die op deze wijze ook iets van de feestvreugde beleven.

Op Maandag 6 Sept, a.s. bij gelegenheid van het Kroningsfeest zal een straat- en gevelversiering worden aangebracht. Na de middag zal er een grote optocht worden gehouden met versierde wagens en groepen, waarvoor reeds een aantal prijzen beschikbaar gesteld werden. Alle verenigingen en buurtschappen zullen hieraan meedoen. Na de optocht worden op de Kasteelgaarde grote volksspelen gehouden, o.a. gekostumeerde voetbalwedstrijd (met prijs voor het mooiste kostuum), veteranenwedstrijd, ringsteken, balklopen, zaklopen, knikkerlopen, verspringen enz. Iedereen kan meedoen en een prachtige prijs winnen, die voor elk nummer beschikbaar is gesteld. Na afloop prijsuitdeling. Op zondag 12 september worden grote kinderfeesten gehouden met optocht.

Koninginnedag 31-08-1948.

De laatste Koninginnedag in Augustus is ook in Well met enige luister gevierd. In de Noodkerk op het kasteel werd ’s morgens een plechtige Hoogmis gecelebreerd, die door vele inwoners werd bijgewoond. Na deze dienst trokken alle kerkbezoekers met de Harmonie aan het hoofd in een grote stoet naar de ingang van het dorp, waar te midden van versierde weien een feestmast stond opgericht en de burgemeester de feestelijkheden inleidde. Terwijl de Harmonie het Wilhelmus inzette, werd de driekleur gehesen, volkszang begeleidde het rijzen der vlag. Even later klonken de vrolijke tonen van de muziek door de dorpsstraat, toen de Harmonie, gevolgd door vele belangstellenden, naar het Zusterklooster marcheerde, waar voor de oudjes een muzikale uitvoering werd gegeven bij de versierde ingang. Na de terugtocht door het dorp werd voor de versierde woning van de burgemeester de muzikale ronde besloten met het Wilhelmus. In de middag werd op de electrische installatie van de kerk carillonklanken uitgezonden. Na de middag draaide op het kermisterrein de kindervermakelijkheden weer op volle toeren. Voor de groteren was dansmuziek op twee plaatsen en voor deze bijzondere gelegenheid werd deze avond nog een uurtje langer gefeest.


Wilhelmina was 50 jaar lang onze koningin. Enkele dagen na haar laatste Koninginnedag is op 4 september 1948 de abdicatie van koningin Wilhelmina ten gunste van haar dochter Juliana. Twee dagen later, op maandag 6 september, werd prinses Juliana ingehuldigd als nieuwe koningin van Nederland.

vervolg:

Julianaboom

In een korte toespraak gaf burgemeester Douven een verklaring van de planting van de “Juliana-boom”, een blijvende herinnering aan deze historische dag. Hij wendde zich hierbij vooral tot de jeugd om na vele jaren als dit boompje eenmaal een krachtige eik is geworden nog eens terug te denken aan de Oranjedag van vandaag. Een oorkonde, waarop het feit van de planting was neergeschreven, met de naam van de burgemeester, raadsleden en leden van het Oranje-Comité werd in een verzegelde fles gesloten en onder de wortels van de jonge boom begraven. Toen de burgemeester de boom in het gat had geplaatst, klonken de tonen van het Wilhelmus over de hoofden van de talrijke aanwezigen. Dan werd eerst door twee kleine kinderen een spade zand in het gat gestort. 
Vervolgens werd een spade bijgeworpen door de burgemeester, de raadsleden, de leden van het Oranje-Comité en tenslotte mocht iedereen aan deze symbolische handeling deelnemen.
 De meesten uitten nog een vrome wens toen ze een weinig zand bij de boom neerstorten. De kinderen grabbelden even later met de handen in het zand om zo hun bijdragen te leveren bij de planting. Na deze korte doch treffende handeling trok de optocht langs het klooster om de mensen ook daar een glimp van het feest te laten zien. Intussen plensde de regen uit de laag hangende wolken en rukte de fraaie feestversiering aan flarden. De optocht raakte zijn strakke lijn kwijt en op de kasteelgaarde stonden de schuilende bezoekers achter de bomen of hurkten onder de wagens. Van de volksspelen kwam dan ook niet veel terecht.

Om een fles vuurwater
Wel pleitte het voor de goede stemming van de beide veteranen elftallen, dat ze ondanks deze koude tegenvaller toch de voorgenomen wedstrijd om een kruikje oude klare wilden spelen. Dit schouwspel had trouwens niemand willen missen. Hoe zou men de taferelen moeten beschrijven, die zich daar binnen de lijnen afspeelden. Aan de ene zijde vochten de wit gebroekte schutterijmannen en aan de andere kant speelden andere veteranen, waarbij de middenlinie en voorhoede in een feestrok waren gestoken. Als Schotse hooglanders gleden ze over het veld en het was geen wonder, dat in deze laaiende wedstrijd spelers van het zelfde elftal elkaar tegen de wereld liepen alsof het zo hoorde. Na een enerverende strijd, waarvan alle supporters hartstochtelijk hebben genoten, waarbij de voorzitter van de Boerenbond zich als gepasseerde keeper liet kennen, waarbij de burgervader en de dokter een solied backstel bleken te zijn – ze werden een keer gepasseerd en vervolgens de dokter niet volgens de regels – eindigde deze uitermate harde strijd in een 1-1 gelijk spel.
Na de beslissing met vermakelijk penaltytrappen werd er tenslotte nog een tweede fles bijgehaald zodat beide partijen tevreden gesteld konden worden.

Fantastische boottocht
Na enkele korte volsspelen werd op het terrein de prijsuitreiking gehouden voor de gelukkige winnaars. Om 6 uur was het feestbal in beide zalen al in vlotte gang. Deze avond werd de danspartij om 8 uur onderbroken voor een experiment, zoals ons dorp op het gebied van feest nog niet had meegemaakt. Alle feestvierenden werden uitgenodigd voor een tochtje naar de Maas, waar op beide oevers grote feesttoortsen stonden te branden. Aan de kant lagen een twintigtal bootjes, met lampions verlicht en iedere bezoeker kon in dit sprookjesachtige schijnsel een tochtje maken over het glinsterende water van de Maas. Op de verlichte veerpont stond de Harmonie opgesteld en door de romantische avond klonk de feestmelodie zo golvend en teer over het kabbelende water. Over het glanzende watervlak wiegelden de talrijke lampions als levende lichtjes telkens op en neer. Wat was dat een imponerend schouwspel, wat was dat een feest voor het oog.
De oude kerk ruïne werd hel verlicht door een grote fakkel, die de muren scherp tegen de donkere achtergrond aftekende. Lichtkogels sneden hier en daar een scherpe streep door de avond om even later sissend weg te kruipen in het geheimzinnige water.
Een lange rij lampions gleed over het water vooruit toen een motorbootje een tiental gondels achter zich aan trok.
Na een uur doofde de feestgloed, de toortsen aan de overkant raakten uitgebrand, de lampions kwijnden langzaam weg, het rode schijnsel van vlam en vuur, het spel van licht en schaduw verdween op het water. Dankzij de medewerking was deze gondelvaart voor de initiatiefnemers een succes, een zeer geslaagd experiment. 
Op zondag 12 september a.s. volgt dan nog het kinderfeest met grote kinderoptocht en kinderspelen als sluiting van de Oranjefeesten 1948.