Zoek

Grensbewaking 1939

De kinderen van het Moleneind en Kasteellaan hadden e.e.a. afgekeken van de mobilisatiesoldaten en speelden oorlogje in 1939.

v.l.n.r. Harry Krebbers - Ser Wijers - Frans Wijers - Pierre Krebbers - Jan Verstappen - Martien Laarakker - Jan Geurts (Krebbers neefje uit Babberich).

Zittend: Theo Krebbers - Harry Vullings - Sjef Vullings en Sjef Vink.


 

Nederland en België hadden zich weliswaar neutraal verklaard, maar men voelde toch aankomen dat Hitler ons land zou aanvallen. De Grenswacht werd daarom sterk uitgebreid met Nederlandse militairen. Zo ook bij de Wellse overgang aan de Wellse Hut. In Well lagen veel militairen in de oude Marechaussekazerne in de Grotestraat. Ook bij Wellse gezinnen in diverse particuliere huizen en boerderijen waren militairen ingekwartierd en in de kost.

Er ontstonden enkele romances met Wellse meisjes en zowaar werden er huwelijken gesloten. Wellse meisjes die met een militair getrouwd zijn uit deze periode zijn: Dina Roeffen, zij trouwde tegen de zin van haar ouders met de protestante Nico Leeflang uit Rotterdam. Mien Manders is in 1941 getrouwd met de 'kleine' Charly (Teunis van Dijk uit Leerdam). Met de Rotterdammer Chris Zoon trouwde Od (Odilia) van Soest. Op 6 juli 1943 trouwde Mientje Simons in de oude Vituskerk aan de Maas met Wim Leereveld uit Amsterdam. Wim was in 1939 als hulpmarechaussee in Well gestationeerd en als zodanig daar belast met de grensbewaking. 

Er was altijd wel tijd voor een praatje met de jongens en er werd veel gevoetbald met de jeugd. Ook werd er muziek gemaakt. Zo heeft Rinus van Aerssen nog tambourles gehad van een zekere Wim Kan (niet de conferencier).

Op Kermisdinsdag 28 augustus 1939 werden de draaimolen, schommels en ook de danszalen Onder de Linden en Walaria en verder alle cafes op last van de overheid gesloten. De Nederlandse regering kondigde die dag een algemene mobilisatie af. Duizenden jonge mannen werden onder de wapenen geroepen en begonnen met het leggen van mijnen, bouwen van schuilkelders en het opwerpen van verdedigingslinies langs de Oude Hollandse Waterlinie. In die week op vrijdag 1 september viel Hitler Polen binnen en begon de Tweede Wereldoorlog.

Toen de Maas eind 1939 dichtvroor werd door het Nederlandse leger een brede sleuf ijsvrij gehouden. Een eventuele oversteek van het Duitse leger op de Maas moest zo verhinderd worden. Wellenaren mochten niet meer aan de Duitse grens komen. Vanuit Duitsland echter kwamen jongens van de Hitlerjugend naar Well en zaten dan op de Wellse veerpont te kijken waar de kazematten werden gebouwd. Een man uit Wemb kwam geregeld op Wells gebied om z.g. ganzen, vogels en andere dieren te tellen en te fotograferen Hij was een Naturmensch, maar hier zag men hem voor spion aan.

Langs de Weezerweg hadden de militairen om de 10 bomen bij de Molenbeek springladingen gebonden. Bij de grensovergang had men betonringen volgestort met beton en stukken tramrails er in om tanks tegen te houden. Ook burgers hielpen mee om barricades op te bouwen en werden door de gemeente betaald. Dat de Duitsers binnenkort Nederland zouden aanvallen was voor de Wellenaren duidelijk: Men zag een grote Duitse troepenmacht die zich vanaf maart-april in de straten van Kevelaer en Weeze samentrok. Niet ver van de grensovergang stond in Well één soldaat met één mitrailleur opgesteld......

 

 

Militairen in 1939 aan de Maas, denkend dat Nederland neutraal blijft.


 

1939 bij de timmerwerkplaats van Handrie Derks in de Grotestraat.

Marie, moeder, Dien en Harry Derks met ingekwartierde soldaten.


 

Marie, moeder, Door en Dien Derks met 'hun' soldaten.


 

Twee foto's gemaakt op 11-04-1939. De plek in Well is onbekend.


 

1939. Coba Roeffen-Cornelissen van de Weezerweg.


 

De groep ingekwartierde soldaten bij de boerderij van Sjang en Coba Roeffen.


 

1939. Betsy Krebbers van het Moleneind met militairen die ingekwartierd waren bij Piet Krebbers.


 

Grensbewaking soldaten. Plek is onbekend. Er staat een fietsenrek van 'Fongers Rijwielen'.


 

Een foto gemaakt in de herfst van 1939 voor café de Wellsche Hut aan de Duitse grens. Deze en de volgende foto zijn ons gestuurd door dhr. Wim van Kamperdijk jr. Zijn vader, Wim van Kamperdijk sr. (liggend op de voorgrond), een geboren Rotterdammer, was gedurende de mobilisatie gelegerd in Wanssum. Hij was ingedeeld bij de 3e compagnie, 1e bataljon van het 41e Regiment Infanterie en wel bij de sectie Zware Mitrailleurs. De compagniescommandant was res. 1e luitenant J. B. Hoogerheide. De groep op de foto was belast met de bewaking van de grens in Well.

Hier soldaat Wim van Kamperdijk geknield 1e van links. Volgens Wim van Kamperdijk jr. had zijn vader in die periode contact met de Wanssumse families Lensen, Gielen en Poels en was hij ingekwartierd bij de familie Vergeld. Weet u wie er verder op deze foto's staan of herkent u manschappen van andere foto's? Graag namen en/of foto's via het contactformulier. 


 

Grenswacht aan de Wellsche Hut.